LITTERATUR

    *  Resan (en skildring av både tidsresor och verkliga resor)