Va’ skönt att säga ett enkelt ”Förlåt”

”Förlåt… förlåt”! Känner du igen det? Ofta är det en liten vardaglig fadäs som ursäktas. En annan gång kan det vara lite allvarligare och då låter det kanske som ett utdraget ”F-ö-r-l-å-t m e j” Allvaret i en handling är givetvis glidande men allmänt kan sägas, att be om förlåtelse för en handling är en följd av att man ångrat sig. Det är ju inte säkert att man blir förlåten för att man ber om det. Då skall man erinra sig att Jesus på korset förlät sina banemän.

Bikten i biktstolen bygger på, att man kommit underfund med att det är en synd man vill bekänna och då innebär det automatiskt ånger, d.v.s. att man har insett att man har gjort något orätt och blir genom detta förlåten i andlig mening. Det är dock mycket ädlare, tycker jag, – även om det är en helt annan sak – att ställa det orätta till rätta.

Kan man villkora en förlåtelse? Tja, det är nog lättare att be om förlåtelse om man kan behålla lite stolthet genom att lägga till om, varför eller du förstår väl. Ett oförbehållsamt förlåt är ädlare, starkare och även säkrare. Så gör inget avkall på din avsikt, alltså att bli förlåten.

Om personen man ber om förlåtelse inte vill förlåta, hur gör man då? Tänk på det när någon ber dig om förlåtelse. Det är en gåva att kunna förlåta och någon kanske inte har den gåvan men jag hoppas att du har den!

Kan man förlåta allt – liksom Jesus på korset? Ja, men det kan vara oerhört svårt att göra det, speciellt om det orsakat stor lidande för dig själv eller närstående. Om det då uppkommer vrede, så faller det ju under dödssynd. Alltså en av kardinalsynderna inom katolicismen, som ledar till evig fördömelse, ifall syndaren inte ångrar sig. Nu blev det svårt, fundera en stund på det!

Räkna inte med att allt blir som förut om du ber om förlåtelse. Om man orsakat någon sår i själen, kan det vara som spikar. Drar man ur spikarna, så finns märkena kvar men det kanske inte gör så ont längre och man kan starta om. Är man då lite äldre kommen, så ser man fördelen av glömska.

Har du tillräckligt hög EQ (Emotionell intelligens) och Social kompetens? Bevisa det!