Hur rättvist är demokrati?

Demokrati är ett legaliserat förtryck av oliktänkande. Är uttalandet för hårt? Tja, om i princip hälften av en samling individer tycker si och andra hälften tycker så, och den ena hälften råkar ha 50,1 % av mandaten, då blir det i praktiken så att 49,9 % blir överkörda. Kanske de hade den bästa lösningen. I vår riksdag finns 3 % som är över 65 år men av hela befolkningen utgör denna åldersgrupp hela 25 %. Jag vill påstå att det är misshushållning av såväl mänskliga resurser som kompetens. Att kompetens behövs i form av livserfarenhet och politisk medvetenhet har inte gått hem hos partifolket som nominerar kandidaterna. Kanske de består av självgoda politiker, som saknar självinsikt, kör med kompisdunk och kanske har helt andra referensramar än fotfolket.

Ett företag bör sträva efter en åldersfördelning som är en tredjedel av vardera unga, medelålders och äldre. Så borde det vara även i vår riksdag.

Det märkliga är att 65-plussare vid allmänna val sviker sin egen grupptillhörighet och väljer unga kandidater utan erfarenhet i tron att de är på och i bettet. Sanningen är att nästan alla – det kan finnas andra – är i karriären och slaviskt följer karriärmänniskornas råd och drar sig för att redovisa sin egen åsikt, även om den skulle råka sammanfalla med de livserfarnas. Det kunde ju medföra stopp i karriären. Vem vågar ta det steget när man nått så långt? Jo, det finns goda exempel på detta.

1957 lade folkpartisten Thure Königsson ner sin röst, så att ATP-förslaget gick igenom. Han höll sitt löfte till arbetskamraterna på Götaverken i Göteborg. Det fick mycket goda följder för landets bostäder och ekonomi. AP-fonderna gav möjlighet till starkt ökat bostadsbyggande, bland annat miljonprogrammet. Det var då många utedass försvann och 60-talet blev en framgångssaga.

Jag har en önskan, en dröm, kanske utopi, att alla demokratiska beslut skall fattas med minst två tredjedels majoritet, så kallad kvalificerad majoritet. Så sker ibland vid val av styrelseledamöter. Det innebär att beslutet fattas av minst dubbelt så många mot de som är emot. Schyst tycker jag, vad tycker du?

Vi vet ju att demokrati betyder folkstyre men hur var det med kvinnors rösträtt. I Sverige var det först 1919 (första valet 1921) som kvinnorna omfattades av demokrati. Då var vi sist av de nordiska länderna. Idag klassas Sverige som det mest demokratiska landet i världen.

Inget demokratiskt styrt land startar krig mot varandra och hungersnörd förekommer inte i de länderna. Det skulle de facto innebära att Ryssland, som betraktas som demokratiskt, inte skulle starta krig mot USA eller Sverige eller tvärtom. Det känns tryggt att veta. Det finns säkert mycket mer att skriva om demokrati och jag kommer tillbaka när jag kommer på något jag känner att jag inte kan undanhålla för folket