Verkligheter – dimensioner

Finns det flera verkligheter samtidigt. Var hamnar alla själar och hur umgås de? Vad gör man i paradiset hela dagarna? Hur får alla plats? Kan verkligheterna ha kontakt med varandra. Det är några av de frågor som skulle var intressant att få svar på.

IS-krigare har redan fått svar på detta. Om man blir dödad i strid hamnar man i paradiset och enligt vissa präster får tillgång till jungfrur. Det är alltså IS-krigare och jungfrur, observera livegna jungfrur i paradiset. Om en IS-krigare dödas av en kvinna, så är det kört med paradiset. Så skicka ut alla kvinnor vi kan få tag i strid med IS.

Vi som inte strider för IS, hur skall vi göra för att komma till paradiset? Enligt bibeln och Jehovas vittnen tar paradiset emot 144 tusen trogna lärjungar, i varje fall till det tusenåriga riket. Hittills har det funnits över 100 miljarder människor i världen. Om vi antar att inkarnationen existerar, så är det omkring 6 miljarder som lever och frodas just nu. Det är en förfärlig massa själar med i många fall olika livsexistenser. Det gäller att hålla reda på varandra. De som känner varandra, familjer et cetera, måste nog ha ett söksystem. Mycket troligt att ett avancerat sådan finns, eftersom allt kan vara möjligt i det hittills omöjliga, som faktiskt finns, t ex universum.

En enda uratom expanderade till universum på mindre än en sekund. Snacka om att breda ut sig. Nu tyckte universum att det vore roligare om någon kunde se underverket och förresten något kan ju inte anses existera om ingen betraktar det. Okej, vi förändrar kemin i universum. Med rätt blandning fick man ihop aminosyror och sen gjorde naturliga urvalet resten. Darwin kom in på scenen och resten är historia. Men vem tänkte ut detta och varifrån kom makten och kraften? Jag har inte kunnat få fram ett svar på den lösa tråden varifrån uratomen kom från.

Jag tror på flera olika sidoordnade existenser, som har små kryphål till varandra. Jag tror på änglar, som håller ett vakande öga på oss och rättar till när det går alldeles åt fanders. Detta är en pragmatisk inställning för att förklara det som inte går att förklara rent konkret. Den stora frågan är ju då varifrån skaparen kom och i vilken skepnad?

I bibeln står det att Guds ande svävade över vattnet och alltså att den heliga anden var Gud. Med ande menas vind och alltså guds heliga vind drog fram över vattnet. På vår jord var det från början nästan bara vatten och ett enda landstycke, som sen styckades upp och flöt ut till kontinenter. Men det var längesedan.

Ibland kommer den heliga vinden till dig, Gud sveper in dig!. Du upplever den som extas. I religiösa sammanhang kallas det för frälsning och kommer till dig genom dina sinnen.