Norrköpings Stenklubb

Vi samarbetar med Studiefrämjandet. Det medför ny adress för inneaktiviteterna, som är Studiefrämjandet, Kungsgatan 53, Även i år räknar vi med att vaska guld. Hör av dig till Roland om du är intresserad! Vi räknar med att ha några ”spontana” vasktillfällen under året, meddelas enklast via sms, e-post samt Facebook. Har du meddelat oss din e-postadress eller mobilnummer?

Din medlemsavgift/år: 175- för enskild medlem, resp. 250:- för familj, tar vi tacksamt emot på bankgiro 5272-6304

Sedan 25 maj råder den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Klicka här för att läsa!

Vi är cirka 75 medlemmar i Norrköpings Stenklubb och och vårt intresseområde är mineraler och bergarter samt fossil. Vi har kurser i bl. a stenslipning och smycketillverkning. Alla funktionärer jobbar ideellt!

Vi arbetar bl.a. genom cirkelverksamhet, föredrag och utställningar. Huvudvikten av arbetet läggs på exkursioner i naturen. samt information i ämnen inom området. Naturupplevelser och social gemenskap får vi på köpet. Vår slip- och silversmideslokal är belägen på Klingsbergsgatan 40 B i Norrköping. Träffpunkter i övrigt, se programmet.

Varje år gör vi en lite längre resa till något område i Sverige, som är intressant ur geologiskt (mineral/fossil) perspektiv. Kolla under Resor vart vi tidigare har åkt! Vi brukar avsluta året med en grötfest, som är mycket uppskattad!

Vår e-postadress är a.c.wettergren@telia.com
Hemsida
: http://stenklubben.minvy.se
Facebook: Stenklubben Norrköping

Internet-tips: www.geonord.org www.studieframjandet.se/ostergotland

Klubben bildades den 5 februari 1983 med placering i dåvarande NBV-lokalen på Drottninggatan 12. Antalet medlemmar var under de första åren ca 20 st. Sliplokalen fanns på på Hörngatan. Vårt mål var att inom Norrköping och angränsande orter samla "stenintresserade" för att under gemytliga former träffas och utbyta erfarenheter och kunskaper. Till vår hjälp har vi en förnämlig stensamling.