Vår sten- och fossilsamling
Klicka på Mineral/Bergart-namnets resp Fyndortens första bokstav!
N A M N E T F Y N D O R T E N
A-F G-K L-R S-Ö A-M N-Ö