Styrelsen sammansättning fr. o m årsmötet 2017

Ordförande Anders Wettergren
Vice ordf. och sekr. Monica Andersson
Kassör Synnöve Karlsson
Protokollsekreterare Roland Karlsson
   
Ledamot Kerstin Griberg
Ledamot Agneta Didriksson

 KONTAKTPERSONER

OMRÅDE NAMN TELEFON
Resor Kerstin Griberg
Monica Andersson
0121-10557
070-4243458
Kurser Synnöve Karlsson 0121-13733
Utflykter och
exkursioner
enligt programmet
Anders Wettergren 0700-251259
Kerstin Griberg 0121-10557
Roland Karlsson 0702-225556
Hemsida
Medlemsregister
Göran Abrahamsson 011-188346
Anmälning av
nya medlemmar
Till Synnöve, eller  annan av
ovannämnda
Se ovan!