Styrelsen sammansättning fr. o m årsmötet 2018

Ordförande Anders Wettergren Tel: 070-0251259
Vice ordförande Monica Andersson Tel: 070-4243458
Kassör Synnöve Karlsson Tel: 070-2526440
Sekreterare Roland Karlsson Tel: 070-2225556
Ledamot Agneta Didriksson Tel: 0121-41175

 KONTAKTPERSONER

OMRÅDE NAMN TELEFON
Resor Monica Andersson 070-4243458
Kurser Synnöve Karlsson 070-2526440
Utflykter och
exkursioner
enligt program
Anders Wettergren 0700-251259
   
Roland Karlsson 0702-225556
Hemsida
Medlemsregister
Göran Abrahamsson 011-188346
Anmälning av
nya medlemmar
Till Synnöve, eller  annan av
ovannämnda
Se ovan!